Home

Update buiten gymmen en turnen 18 mei 2020

Beste Virtoleden,

Zoals aangekondigd gaan voor een aantal groepen de lessen weer beginnen. Vorige week zijn we begonnen met de recreatie turngroepen van juf Kim en dit is zo goed gegaan dat we gaan uitbreiden. Helaas nog niet binnen, maar we gaan bij droog weer een buitenprogramma starten.

 

Lessen en locaties - Let goed op, er zijn 2 locaties.

  1. Voor de Peuters trainen we op de IJsbaan in Breukelen (Van der Griftpark), dit i.v.m. meer gecontroleerde locatie. Tijdstip is woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur (een ander tijdstip dan normaal i.v.m. temperatuur in de ochtend).

  2. Voor de recreantengroep 2 (Gym & Spring 2) trainen we op woensdag op het grasveld achter het Kikkerfort, zodat ook materialen makkelijker kunnen worden gebruikt. Lestijd is woensdag van 16.00 tot 17.00 uur. De recreanten van groep 1 (Gym & Spring 1) zullen helaas nog even moeten wachten, hiervoor hebben we nog geen oplossing, die we veilig genoeg vinden. 

 

We willen aandacht vragen voor de richtlijnen die we met elkaar moeten naleven om verantwoord te kunnen trainen. In algemene zin gelden in ieder geval onderstaande richtlijnen.

 

 Richtlijnen:

-       Kom op tijd, maar niet te vroeg. We willen jullie vragen maximaal 10 minuten voor aanvang van de training te verzamelen voor het Kikkerfort of bij de IJsbaan. De train(st)er zal de kinderen daar ophalen om gezamenlijk naar de sportlocatie te gaan.

-       Iedereen heeft thuis de handen gewassen. 

-       We sporten buiten, kom in sportkleding en draag gym/sportschoenen. Er is geen omkleedruimte.

-       Het Kikkerfort en IJsbaan zijn gesloten en er kan GEEN gebruik gemaakt worden van de toiletten.

-       Tot en met 12 jaar mogen de kinderen weer gewoon trainen. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand. Er moet wel afstand worden gehouden tot de train(st)er.

-       Ouders mogen nietbij training aanwezig zijn. Laat je kind zoveel mogelijk zelfstandig komen. Houd rekening met elkaar bij het halen en brengen van de jongste kinderen.

-       Na afloop direct de locatie verlaten.

-       De lessen zijn op dit moment op basis van vrijwilligheid. Als ouders of kinderen aangeven nog niet te willen komen, dan wordt dat uiteraard gerespecteerd. Meld je in dat geval af bij de trainer.

-       Als iemand klachten heeft (hoesten, niezen, koorts e.d.), dan blijf je thuis!

-       Ook wanneer je zelf geen klachten hebt, maar een gezinslid(/leden) heeft corona-gerelateerde klachten, ook dan blijf je thuis!

·      -Voor eerste troost bij vallen is er een extra jeugdlid onder de 12 aanwezig bij de recreatiegroepen.

 

Communicatie

Zorg dat je in de appgroep van de betreffende les zit, zodat je goed op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Bij regen gaat de training niet door, dit wordt uiterlijk 3 uur voordat de training begint gemeld.

Vragen aan de train(st)er graag via de e-mail of app, niet voor of na afloop van de les. 

 

Lidmaatschap

Net zoals ieder jaar maken we jullie erop attent dat eventuele opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 juni 2020. Opzeggen graag via virtobreukelen@gmail.com

 

Veel plezier iedereen weer met het buiten gymmen! 

 

Met sportieve groet,

Bestuur en train(st)ers Virto 

virtobreukelen@gmail.com

 

Terug naar het nieuws overzicht