Home

Extra Nieuwsbrief 3 seizoen 2011-12: Ledenvergadering 4 april 2012

De derde nieuwsbrief van het seizoen is uit.

Deze wordt tijdens de lessen uitgedeeld of per e-mail verzonden, maar is ook hier te downloaden.

 

Ledenvergadering woensdag 4 april 2012

Op woensdag 4 april a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering om 20:00 uur. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het adres is: Eendrachtlaan 49 te Breukelen.

Wilt u via email secretaris@virtobreukelen.nl doorgeven of u aanwezig zult zijn op de vergadering. U kunt Joke Suitela ook bereiken via 06 2607 8748.

 

Agenda Ledenvergadering

1)    Opening

2)    Vaststellen van de agenda

3)    Mededelingen

4)    Financieel verslag seizoen 2011 – 2012

5)    Verslag kascommissie

6)    Begroting

7)    Contributie

8)    Plannen voor seizoen 2012 – 2013

9)    Rondvraag

10)Sluiting

 

Terug naar het nieuws overzicht