Home

Algemene ledenvergadering 22 november

De eerstvolgende algemene ledenvergadering zal plaatsvinden:
Dinsdag 22 november 2016 20.30 uur
Locatie: Multifunctionele ruimte van 't Kikkerfort

De agenda zal er als volgt uitzien:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Financieel Overzicht 1 januari 2015 - 31 augustus 2016
4. Verslag kascommissie
5. Benoeming kascommissie 2016-2017
6. Begroting Seizoen 2016-2017
7. Najaarsplan 2016
8. Lesaanbod
9. Vaststellen contributie bedrag
10. Rondvraag

Van plan te komen? Laat het ons weten via virtobreukelen@gmail.com

 

Terug naar het nieuws overzicht