Home

Agenda Ledenvergadering 3 juni 2014

Beste Virto-leden, ouders en verzorgers,

Graag nodigen wij jullie uit voor de

Virto-ledenvergadering d.d. 3 juni as.

om 20:15 uur, Griftenstein 11 te Breukelen.

1.         Opening

2.         Vaststellen agenda

3.         Verslag ledenvergadering

d.d. 11 april 2013 klik hier

4.         Mededelingen

5.         Financieel verslag seizoen 2013

6.         Verslag kascommissie

7.         Begroting 2014

8.         Contributie

9.         Plannen voor de toekomst

- nieuwe trainster recreatie

- sterrecreatie (recreatie-plus turnen)

- beweegdiploma (kinderen 2-6 jaar)

- opleiden van assistentes

10.       Rondvraag

11.       Sluiting 

Wij zouden het heel erg leuk vinden als jullie bij de vergadering aanwezig kunnen zijn.

Tot dan!

 

Sportieve groet,

namens Bestuur Virto

Joke Suitela, secretaris Virto

Tel: 06 26 078 748

 


 

Terug naar het nieuws overzicht