Home

ALV op 27 november 2018

Op 27 november 2018 vond de jaarlijkste Algemene Ledenvergadering van Virto plaats. 
Er zijn een aantal belangrijke punten besproken en besloten, zoals over de contributie, alsmede is de nieuwe penningmeester Jaco de Vries formeel aangesteld en is er formeel afscheid genomen van de vorige penningmeester Annemarie van Dam. 
Hierbij de notulen en najaarsplan, welke op de ALV besproken zijn.
We hebben twee vacatures uit staan waarvoor graag jullie aandacht. Wij hopen op jullie aanmeldingen voor de twee vacatures van Algemeen Bestuurslid en Ledenadministrateur.

 

Terug naar het nieuws overzicht

Wij danken onderstaande bedrijven voor hun steun!

Wij zijn lid van