Home

Lidmaatschap

Nieuwe leden
Je mag altijd 2 gratis proeflessen volgen bij Virto (je kunt hier een proefles aanvragen). Daarna zin om bij Virto te blijven sporten? Dan verwelkomen we je graag als lid! Nieuwe leden kunnen zich inschrijven door middel van het digitale aanmeldingsformulier. Een papieren formulier is ook aan te vragen bij de trainsters. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00. Je gaat een lidmaatschap aan tot het einde van het seizoen. Vervolgens wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.

Contributie

De contributie voor het seizoen 2023 - 2024* is als volgt vastgesteld:

Junior (t/m 15 jaar)  € 195,00
Senior (vanaf 16 jaar) € 189,00
Ouder & Peutergym € 196,00
Sterselectie (2u les p/w) € 355,00
Voorselectie (4u les p/w) € 575,00
Selectie divisie 5-6 (4u les p/w) € 575,00
Selectie divisie 3-4 (5u les p/w) € 685,00


De bedragen gelden voor 1 uur per week, tenzij anders vermeld.

Bij instroom in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato van het resterende seizoen berekend. 
Wedstrijdgelden variëren sterk per lid en vallen daarom niet onder de contributie. Je krijgt daarvoor apart bericht van de trainsters.

*De contributie van het nieuwe seizoen (2024-2025) wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in november.

Korting: (ingesteld per seizoen 2022-2023)

Wanneer er een 2e recreatie turnen les wordt afgenomen voor dezelfde persoon, dan geldt voor de contributie van de 2e les een korting van 20%.

Betalingswijze

  • De contributiebedragen gelden bij een afgegeven machtiging voor incasso.
  • In de vermelde contributiebedragen is de korting van € 5,-- voor automatische incasso reeds verwerkt.
  • Het innen van de contributie voor Recreanten (Junior en Senior) gebeurt 1 x per jaar aan het begin van het seizoen.
  • Voor Selectie en Ouder & Peutergym kan per 2 maanden betaald worden. Dit is alleen mogelijk als er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven.

De incasso's zullen plaatsvinden:
Jaarcontributie en 1e termijn: rond eind oktober
2e termijn: rond eind december
3e termijn: rond eind februari
4e termijn: rond eind april
5e termijn: rond eind juni

De contributie voor de lessen in Maarssen wordt in 2 delen geïncasseerd:
1e termijn: rond eind oktober
2e termijn: rond eind februari

Leden die in de loop van het jaar instromen worden rond bovengenoemde data geïncasseerd (afhankelijk van de datum van aanmelding).

VIRTO & Jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om de contributie te betalen. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Zie deze brochure of ga naar www.jeugdsportfonds.nl voor meer informatie.

Stichting Leergeld
Leergeld Stichtse Vecht richt zich op in Stichtse Vecht woonachtige kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud, die ten gevolge van (te) beperkte financiële middelen in het gezin onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Zij leveren, onder andere, ook een bijdrage aan deelname aan sport(en). De volledige informatie is te vinden op de website: www.leergeld.nl/stichtsevecht.

VIRTO doet mee aan de U-pas

De gemeente Breukelen verstrekt, samen met andere gemeentes in Utrecht, de U-pas. Daarmee kunnen minder financieel draagkrachtigen door een bijdrage van de gemeente, korting krijgen op tal van zaken. Ook VIRTO doet hier aan mee. U-pas houders t/m 16 jaar krijgen een korting van 100% op de contributie, 17 jaar en ouder 50%. Geef daarom bij aanmelding en daarna voor elke start van het seizoen een kopie van de U-pas aan VIRTO. Als wij de kopie vóór 5 september hebben ontvangen, dan ontvang je geen- of een factuur voor de helft van de contributie. Nog geen U-pas? Kijk op www.u-pas.nl.

Opzegging
Indien je je lidmaatschap op wilt zeggen, dan is de procedure als volgt: opzeggen kan alleen via het online formulier of door een mail te sturen naar info@virto.nl 
Opzeggingen voor volgend seizoen dienen vóór 1 juni 2023 ingediend te zijn. Voor opzeggingen die wij ontvangen tussen 1 juni en 15 augustus 2023, zijn wij genoodzaakt om € 25,- in rekening te brengen in verband met al gemaakte kosten (o.a. de bondscontributie die afgedragen moet worden aan de KNGU). Opzeggingen na 15 augustus 2023 kunnen niet meer verwerkt worden, het lidmaatschap is dan automatisch verlengd voor het nieuwe seizoen. Indien je vóór 1 juni 2023 hebt opgezegd, dan zal de ledenadministratie dit vóór 15 juli 2023 per mail bevestigen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie via ledenadministratie@virto.nl

Privacy Beleid
Het privacy beleid van Virto kunt U hier downloaden.