Home

Beweegdiploma

Speciaal voor jonge kind(eren): het nijntje Beweegdiploma

Dat je kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij Virto!

Waarom het nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra je kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:  

Beweegdiploma 1  (leeftijd 2-4 jaar)    15 lessen
Deze behaal je tijdens Ouder & Peutergym op woensdagochtend [ Lesrooster ]

Beweegdiploma 2  (leeftijd  4-6 jaar)   20 lessen
Deze behaal je tijdens kleutergym op maandagmiddag [ Lesrooster ]

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt je kind het nijntje Beweegdiploma?
Wil je dat je kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@virto.nl

Bekijk voor meer informatie de instructiefilmpjes van de KNGU:
Filmpje voor kinderen
Filmpje voor ouders

Nog informatie over het nijntje Beweegdiploma lees je ook op www.beweegdiploma.nl